ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HPV ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

ΗPV Διεθνή Στοιχεία

Καθώς την τελευταία δεκαετία η επίπτωση του στοματοφαρυγγικού καρκίνου έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο, κατέστη σαφές ότι η ανίχνευση του HPV είναι ζωτική, αφού το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι οι μόνοι αιτιολογικοί παράγοντες αυτού του τύπου καρκίνου. Σχεδόν το 70% του στοματοφαρυγγικού καρκίνου τείνει να προκαλείται από το HPV *(2,10,14), ενώ το 25% των διαγνωσμένων καρκίνων κεφαλής του τραχήλου στις ΗΠΑ είναι ανεξαρτήτως από το κάπνισμα *(4).

Η μέση ηλικία διάγνωσης στους άντρες είναι γύρω στα 40-50 *(3), ενώ υπάρχει τάση επίπτωσης καρκίνου στις νεότερες ηλικίες, 7% του πληθυσμού μεταξύ 14 και 69 ετών έχουν μολυνθεί από ΗPV κάποια χρονική στιγμή.

Οι άντρες είναι πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες για αυτόν τον τύπο καρκίνου με αναλογία 3:1. Επιπροσθέτως υπάρχουν διαφορές μεταξύ της επίπτωσης μεταξύ των καρκίνων χείλους και στοματικής κοιλότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, με την Ισπανία και την Ουγγαρία να έχουν την πλειοψηφία ενώ υπάρχουν στοιχεία για συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα σε αρκετά κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Για τις ΗΠΑ υπάρχει πρόβλεψη ότι κατά το έτος 2020 τα περιστατικά καρκίνου του στοματοφάρυγγα θα ξεπεράσουν τα περιστατικά καρκίνων του τραχήλου τα oποία οφείλονται στον HPV.

Αξία της ανίχνευσης

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η έγκαιρη διάγνωσή  του καρκίνου του στόματος έχει σαν αποτέλεσμα ένα ποσοστό επιβίωσης της τάξης του 90%, η ανίχνευση του HPV είναι εξαιρετικά σημαντική πριν το σχηματισμό του όγκου, δίνοντας στους ανθρώπους την δυνατότητα πρόληψης του όπως και την δυνατότητα του έγκαιρου εμβολιασμού τους πριν την έναρξη της ενεργού σεξουαλικής ζωής.

 

Κριτήρια για το τεστ

Τα απαιτούμενα κριτήρια για να κάνει κάποιος το τεστ είναι:

  1. Άτομα σεξουαλικώς ενεργά
  2. Άτομα με ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για καρκίνο στοματοφάρυγγα
  3. Άτομα με σημεία και συμπτώματα καρκίνου του στοματοφάρυγγα
  4. Ασθενείς με ύποπτες αλλοιώσεις στόματος

Σχεδόν 70% των καρκίνων του στοματοφάρυγγα σχετίζονται με HPV. 25% των καρκίνων κεφαλής και τραχήλου που έχουν διαγνωστεί στις ΗΠΑ είναι ανεξάρτητοι από το κάπνισμα.

7% του πληθυσμού μεταξύ 14 και 69 ετών προσβάλλεται από τον HPV κάποια χρονική στιγμή.

Διαφορές Ευρωπαικών κρατών όσον αφορά στην υπολογιζόμενη επίπτωση καρκίνου.

Οι άντρες είναι πιο ευπρόσβλητοι συγκριτικά με τις γυναίκες στον καρκίνο του στοματοφάρυγγα που προκαλείται από HPV με αναλογία 3:1

Ο μέσος όρος ηλικίας διάγνωσης στους άντρες είναι 40-50(3), ενώ υπάρχει αυξητική τάση επίπτωσης καρκίνου στις νεαρές ηλικίες.

Διαφορές αντρών – γυναικών όσον αφορά στην υπολογιζόμενη επίπτωση καρκίνου.

Ένα τεστ ανίχνευσης στοματικού καρκίνου, μπορεί να σώσει την ζωή σας!

Bιβλιογραφία
1. Chaturvedi AK et al 2011 Human papillomavirus and rising oropharyngeal cancer incidence in the United States. J Clin Oncol;29:4294-301
2. Mehanna H et al 2013 Prevalence of human papillomavirus in oropharyngeal and nonoropharyngeal head and neck cancer – systematic review and meta-analysis of trends by time and region. Head Neck;35:747-55
3. Chaturvedi AK et al 2008 Incidence trends for human papillomavirus – related and unrelated oral squamous cell carcinomas in the United States. J Clin Oncol;26:612-9
4. De Martel C et al 2012 Global burden of cancers attributable to infections in 2008: a review and synthetic analysis. Lancet Oncol;13:607-15
5. Gillison ML et al 2008 Distinct risk factors profiles for human papillomavirus type 16-positive and human papillomavirus type 16-negative head and neck cancers. J Natl Cancer Inst;100:407-20
6. Cates W Jr 1999 Estimates of incidence and prevalence of sexually transmitted diseases in the United States.American Social Health Association Panel. Sex Transm Dis;26:S2-7
7. Gillison ML et al 2009-2010 Prevalence of oral HPV infection in the United States.JAMA;307:693-703
8. Hansson BG et al 2005 Strong association between infection with human papillomavirus and oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: a population-based case-control study in southern Sweden. Acta Otolaryngol;125:1337-44
9. D’Souza G et al 2014 Oral human papillomavirus (HPV) infection in HPV-positive patients with oropharyngeal cancer and their partners. J Clin Oncol;32:2408-15
10. Lewis A et al 2015 The New Face of Head and Neck Cancer: The HPV Epidemic. Oncology;29(9):616-26.
11. www.oralhealthplatform.eu
12. http://globocan.iarc.fr/
13. www.mouthcancer.org
14. www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics

 

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την παρουσίαση Oral Hpv της Identality.

Κλείστε το Ραντεβού
σας
με την γιατρό

θα μας βρείτε: Αδριανείου 42, Αθήνα, Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο: 210 671 1380

Κλείστε το Ραντεβού σας με την γιατρό

θα μας βρείτε: Αδριανείου 42, Αθήνα, Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο: 210 671 1380