BLOG

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΗ ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΙΕΝΝΗ, ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ , ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ….
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Ή ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

 

Εμφυτεύματα ή Γέφυρες Δοντιών

Εμφυτεύματα | Γέφυρες Δοντιών: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συγκρίνουμε τη μέθοδο των οδοντικών εμφυτευμάτων με αυτή της γέφυρας δοντιών για αντικατάσταση αποστολών δοντιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μία αξιολόγηση παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα των οδοντιατρικών αυτών λύσεων.
Το σχετικά υψηλό κόστος των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί τροχοπέδη για πολλούς από αυτούς που ήθελαν να επιλέξουν ως λύση για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων χαμένων φυσικών δοντιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι να αναγκαστούν, λόγω της μεγάλης τιμής, να καταφύγουν σε οικονομικές λύσεις, ενώ γνωρίζουν ότι αυτά υστερούν ποιοτικά και αισθητικά σε σχέση με τα εμφυτεύματα δοντιών.

 

Αν ποτέ βρεθείτε σε αντίστοιχη κατάσταση και πρέπει να δείτε, τι πρέπει να σκεφτείτε για να λάβετε την πιο σωστή και πιο οικονομική απόφαση. Θα πρέπει να κάνετε σύγκριση με τις εναλλακτικές θεραπείες, λαμβάνοντας όμως υπόψιν σας, όχι μόνο το αρχικό κόστος θεραπείας, αλλά το μακροχρόνιο συνολικό κόστος κάθε επιλογής και μάλιστα, σε βάθος τουλάχιστον μιας εικοσαετίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους από λειτουργικής αλλά και αισθητικής πλευράς.
Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια και πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στη χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων και γεφυρών δοντιών θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας και όλους τους παρακάτω παράγοντες.

Λειτουργικό αποτέλεσμα                                                               

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ότι το καλύτερο μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη οδοντιατρική που δείχνει και δεν λειτουργεί σαν φυσικά μας δόντια. Τα τεχνητά δόντια που βρίσκονται επί των εμφυτευμάτων σας δίνουν μια φυσική αίσθηση τόσο για την πίεση όσο και για τη θερμοκρασία. Αυτό δεν ισχύει για τις γέφυρες δοντιών. Τα εμφυτεύματα δοντιών σας δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία στη στροφή, χωρίς τους περιορισμούς τους που υπάρχουν για τις γέφυρες δοντιών αλλά και τις τεχνητές οδοντοστοιχίες. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη αντοχή που έχουν κατά τη μάσησή τους. Μόνο με τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στόματος μετά από την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Αισθητικό αποτέλεσμα

Τα εμφυτεύματα δοντιών εκτός από την πληρέστερη λειτουργική λύση, την επιλογή και την ιδανική αισθητική λύση. Οι ολοκεραμικές στεφάνες που βρίσκονται επί των εμφυτευμάτων δίνουν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς είναι τόσο όμοιες με φυσικά δόντια που δύσκολα γίνεται αντιληπτή η διαφορά. Επίσης, η αισθητική συνεισφορά τους είναι μακροχρόνια καθώς βοηθούν να αποφευχθεί η απώλεια οστού από τη γνάθο. Έτσι διατηρείται το σχήμα του προσώπου που δείχνει σημεία γήρανσης. Αντίθετα με άλλους μεθόδους αποκατάστασης, όπως οι γέφυρες δοντιών, όπου σταδιακά έχουμε συρρίκνωση των γνάθων.

Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα δόντια ή ιστούς

Για να τοποθετηθεί μία γέφυρα, ο οδοντίατρος θα πρέπει να τροχίσει τα υγιή δόντια εκατέρωθεν του κενού διαστήματος ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν επάνω τους οι στεφάνες που θα στηρίξουν τη γέφυρα. Εκτός της άμεσης βλάβης που γίνεται σε υγιή δόντια, αυτά γίνονται πιο επιρρεπή σε προβλήματα τερηδόνας στο μέλλον λόγω της ύπαρξης της γέφυρας. Πολλοί δυσκολεύονται να απομακρύνουν αποτελεσματικά τη μικροβιακή πλάκα γύρω και κάτω από τις γέφυρες δοντιών αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ουλίτιδας και τερηδόνας με αρνητικές συνέπειες στα γειτονικά φυσικά δόντια. Επίσης στο σημείο που λείπει κάποιο δόντι, το οστό της γνάθου έχει την τάση να αδυνατίζει και να υποχωρεί. Σταδιακά τα γειτονικά δόντια αρχίζουν να εμφανίζονται αυξημένη κινητικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία στήριξης της γέφυρας.
Η απώλεια οστικής μάζας από τα οστά των γνάθων είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα όταν είναι κινητές οδοντοστοιχίες. Η γνάθος υποχωρεί και η τεχνητή οδοντοστοιχία αρχίζει να μην ταιριάζει και να μην στέκεται σωστά δημιουργώντας την ανάγκη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης
Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν φυσικά δόντια χωρίς κάποιο από αυτά τα προβλήματα. Η τοποθέτηση τους γίνεται χωρίς αρνητικές συνέπειες για τα γειτονικά δόντια, ενώ μάλιστα με την πλήρωση του κενού χώρου αυτά αποκάλυψαν ξανά την πλευρική στήριξη τους. Ο καθαρισμός τους δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες αλλά γίνεται όπως και για ένα φυσικό δόντι, χωρίς να υπάρχει αύξηση του κινδύνου οδοντιατρικών προβλημάτων. Τέλος, το εμφύτευμα ασκεί πίεση στο οστό της γνάθου όπως και το φυσικό δόντι αποτρέποντας τον κίνδυνο αποδόμησης του και απώλειας οστού.

Εγγύηση αποτελέσματος

Όταν πρόκειται να αποκτήσετε μια νέα γέφυρα δοντιών ή μία τεχνητή οδοντοστοιχία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες η αποκατάσταση των δοντιών θα έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και η γέφυρα ή η οδοντοστοιχία δεν ταιριάζει σωστά, ο οδοντίατρος θα κάνει τις αναλογικές προσαρμογές και διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς.
Σε μια θεραπεία με χρήση εμφυτευμάτων όμως δεν υπήρχε κάποια εγγύηση 100% επιτυχίας. Αν και τα ποσοστά επιτυχίας στα εμφυτεύματα είναι πλέον πολύ υψηλά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα αποτυχίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της μακροχρόνιας περιόδου οστεοενσωμάτωσης, δεν μπορώ να έχουμε ασφαλή εκτίμηση για την επιτυχία της θεραπείας πριν περάσουν αρκετοί μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της εμφύτευσης, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή με αποτέλεσμα πολλούς χαμένους μήνες και διπλάσιο κόστος θεραπείας.
Οι πιθανότητες επιτυχίας των εμφυτευμάτων δοντιών σε υγιείς οστό είναι κατά μέσο όρο πάνω από 95-97%, μειωμένες σε 85-90% όταν υπάρχει έλλειψη οστού και χρήση της χρήσης οστικών μοσχευμάτων. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες αποτυχίας ενός εμφυτεύματος είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερες στους καπνιστές.

Απαιτούμενος Χρόνος Θεραπείας

Οι γέφυρες και οι τεχνητές οδοντοστοιχίες μπορούν να είναι έτοιμες μέσα σε λίγες μέρες. Τα εμφυτεύματα δοντιών απαιτούν 3 μήνες μετά την τοποθέτηση τους για να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση τους και να τοποθετηθούν στην προσθετική αποκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να μείνει για αρκετό διάστημα χωρίς ένα ή περισσότερα δόντια, ή θα πρέπει να κατασκευαστεί μία προσωρινή αποκατάσταση (ιδίως αν λείπουν μπροστινά δόντια).

Άνεση στη χρήση

Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν φυσικά δόντια χωρίς μάλιστα να μην έχουν καμία ιδιαίτερη απαίτηση στον καθαρισμό τους εκτός από την καθημερινή στοματική υγιεινή όπως όλα τα υπόλοιπα δόντια. Οι γέφυρες δοντιών παρέχουν την ίδια σταθερότητα με τα εμφυτεύματα αλλά έχουν αυξηθεί καθαρίζοντας για να αποφευχθεί η εκδήλωση τερηδόνας και ουλίτιδας λόγω συσσώρευσης μικροβιακής πλάκας και τροφών ανάμεσα στη γέφυρα και τα ούλα. Οι κινητές οδοντοστοιχίες είναι λιγότερο άνετη λύση, με πολλά προβλήματα σταθεροποίησης που απαιτούν τη χρήση στερεωτικών ουσιών αλλά και συχνούς ερεθισμούς και τραυματισμούς των ούλων.


Διάρκεια Ζωής

Τα εμφυτεύματα δοντιών εφόσον τοποθετηθούν και οστεοενσωματώθηκαν σωστά μπορούν να διατηρηθούν για όλη μας τη ζωή. Η μόνη απαγόρευση είναι η σωστή φροντίδα των εμφυτευμάτων με την τήρηση της καθημερινής στοματικής υγιεινής. Ως μέση διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων θεωρούνται τα 20 χρόνια.
Αντιθέτως, οι γέφυρες δοντιών έχουν μέσο όρο ζωής τα 10 χρόνια, πριν χρειαστούν να αντικατασταθούν λόγω φθοράς είτε της ίδιας της γέφυρας είτε των δοντιών που την υποστηρίζουν. Παρομοίως οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρειάζονται αντικατάσταση το πολύ σε 10 χρόνια γιατί δεν θα εφαρμοστούν πλέον, ενώ ήδη στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να μην χρειαστεί να κάνουν 2-3 μικροδιορθώσεις και προσαρμογές τους.

Κόστος Θεραπείας

Τα εμφυτεύματα δοντιών, είτε σαν μεμονωμένα εμφυτεύματα είτε σε συνδυασμό με γέφυρες ή οδοντοστοιχίες στηριζόμενες επί εμφυτευμάτων στοιχίζουν ανά πολύ περισσότερο από τις εναλλακτικές συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Μακροχρόνια όμως τα εμφυτεύματα αποδεικνύονται σαν πιο συμφέρουσα λύση λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το κόστος θεραπείας μεταξύ εμφυτευμάτων, γέφυρας και οδοντοστοιχίας σε βάθος 20ετίας, θα πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον στο διπλάσιο του αρχικού κόσμου για τις γέφυρες και τις οδοντοστοιχίες που θα πρέπει να αντικατασταθούν στην δεκαετία ενώ δεν θα χρειαστεί το ίδιο για τα εμφυτεύματα.

Συνολικά η καλύτερη επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να στοιχίσουν αρχικά περισσότερο από μια γέφυρα ή μια τεχνητή οδοντοστοιχία, αλλά σίγουρα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα και τελικά είναι μια επιλογή που στο βάθος του χρόνου μπορεί να αποδειχθεί και να συμφέρει από τους συνολικούς κόσμους.


Πλεονεκτήματα Εμφυτευμάτων
• Λειτουργικό Αποτέλεσμα
• Αισθητικό Αποτέλεσμα
• Αποφυγή Επιπτώσεων σε άλλα Δόντια
• Άνεση στη Χρήση
• Διάρκεια Ζωής
• Μικρότερο Μακροχρόνιο Κόστος

Πλεονεκτήματα Γεφυρών Δοντιών

• Απλή/Εύκολη Διαδικασία
• Μικρότερος Χρόνος Θεραπείας
• Εγγυημένο Αποτέλεσμα
• Χαμηλότερο Άμεσο Κόστος

Η ικανότητα των εμφυτευμάτων δοντιών να λειτουργούν σαν φυσικά δόντια, να προλαμβάνουν την απώλεια οστού από τη γνάθο, να διευκολύνουν την καθημερινή στοματική υγιεινή και να διατηρούν την ακεραιότητα των γειτονικών δοντιών, σε συνδυασμό με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής πλεονεκτήματα που δικαιολογούν πλήρως το υψηλότερο κόστος τοποθέτησης τους

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ P.R.G.F.

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ PRGF

Σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα ή ακόμη και σε απλές εξαγωγές, χρειαζόμαστε την γρήγορη επούλωση της περιοχής και την πλήρη αποκατάστασή της. Πολλά ξένα συνθετικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί ,  αλλά τίποτα ασφαλέστερο  από  την τοποθέτηση στην περιοχή των στοιχείων του αίματος από τον ίδιο τον ασθενή. Η μέθοδος της απομόνωσης των αιμοπεταλίων και των αυξητικών παραγόντων που αυτά απελευθερώνουν σε κάθε τραυματισμένη περιοχή στο σώμα μας, είναι η πλέον ασφαλής και ικανή να μας χαρίσει ταχύτατη επούλωση και εξαιρετική ποιότητα ιστών μετεγχειρητικά (μέθοδος Plasma Rich in Growth Factors=P.R.G.F.)

 

Σε πολλές ενδοστοματικές χειρουργικές επεμβάσεις ή ακόμη και σε σχετικά απλές εξαγωγές, χρειαζόμαστε γρήγορη επούλωση και πλήρη αποκατάσταση των ιστών της περιοχής. Στο ιατρείο μα χρησιμοποιούμε συνήθως αυτόλογους  βιολογικούς παράγοντες  αίματος από τον ίδιο τον ασθενή.

       Αυτή η τεχνική της τοποθέτησης στο χειρουργικό πεδίο αιμοπεταλίων και αυξητικών παραγόντων από το αίμα του ιδίου του ασθένους είναι η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική διαδικασία που μας εγγυάται ταχύτατη επούλωση και εξαιρετική ποιότητα ιστών μετεγχειρητικά καθώς επίσης και την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία του ασθενούς τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση.

Μετά από μια εξαγωγή παραμένει ένα μεγάλο οστικό κενό στην περιοχή, το οποίο εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία θα καλυφθεί από μαλακούς ιστούς, κι έτσι δεν θα έχουμε οστό στην περιοχή, το οποίο συμπληρώνεται από ιστό που ωριμάζει και καταλήγει να γίνει ώριμο οστό περίπου 6 μήνες μετά . Αντίστοιχα, στα εμφυτεύματα χρειαζόμαστε κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή τους με το οστό του ασθενούς για να έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα. Αυτή την απαραίτητη δημιουργία οστού μπορούμε να την επιτύχουμε με την μέθοδο P.R.G.F., η οποία προσφέρει εξαιρετική ώθηση στην παραγωγή οστού στην περιοχή.

Μία σημαντική ιδιότητα του P.R.G.F. είναι ότι μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της χειρουργικής επέμβασης για τον ασθενή (πόνος, πρήξιμο), τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά σε μεγάλης έκτασης αποκαταστάσεις. Έχει δηλαδή καταπραϋντικές ιδιότητες που βοηθούν τον ασθενή να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα του χωρίς ταλαιπωρία.

Το P.R.G.F. επιτρέπει στο σώμα να επωφεληθεί από τις κανονικές οδούς επούλωσης μα σε ένα ρυθμό που επιταχύνεται σημαντικά. Κατά τη διαδικασία επούλωσης, το σώμα στέλνει πολλών τύπων κύτταρα στο τραύμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επούλωσης. Ένας από αυτούς τους τύπους κυττάρων είναι τα αιμοπετάλια.Τα αιμοπετάλια εκτελούν πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού ενός θρόμβου αίματος και την απελευθέρωση παραγόντων ανάπτυξης (GF) εντός του τραύματος.Αυτοί οι παράγοντες ανάπτυξης βοηθούν το σώμα στην αποκατάστασή του με διέγερση βλαστικών κυττάρων για την αναγέννηση νέων ιστών.Όσο περισσότεροι παράγοντες ανάπτυξης απελευθερώνονται και απορροφάται εντός του τραύματος, τόσο περισσότερα βλαστικά κύτταρα διεγείρονται για να παράξουν νέους ιστούς ξενιστές.Έτσι, μπορεί κανείς εύκολα να δει ότι το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα επιτρέπει στο σώμα να επουλωθεί γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.

 

Η μεθοδολογία είναι πολύ απλή και γρήγορη , ξεκινάει με μια απλή αιμοληψία που γίνεται στο χώρο του ιατρείου από έμπειρη αιμολήπτρια .Το αίμα τοποθετείτε σε ειδικούς δοκιμαστικούς σωλήνες όπου και τοποθετούνται σε φυγόκεντρο που υπάρχει στον εξοπλισμό του ιατρείου στον οποίον γίνεται ο διαχωρισμός του ορού από το πλάσμα και της λευκής σειράς .Με την βοήθεια μιας πιπέτας  παίρνουμε μόνο το πλάσμα και με μια εξειδικευμένη διαδικασία το μετατρέπουμε  στην μορφή μιας ζελατίνης η οποία τοποθετείτε στο σημείο όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε την ενεργοποίηση των κυττάρων και στο τέλος ράβουμε προσεχτικά  την περιοχή για να προστατέψουμε το μόσχευμα μας.

     ΟΔΗΓΙΕΣ   ΜΕΤΑ  ΤΗΝ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

• Δεν  πρέπει  να  φυσάτε  ή  να  ρουφάτε  τη  μύτη σας για 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση.
• Ξεκουραστείτε για το υπόλοιπο της ημέρας μετά την επέμβαση.
• Αποφύγετε την έντονη εργασία και τις μετακινήσεις για το επόμενο 48ωρο και απέχετε από έντονη σωματική άσκηση 1 βδομάδα μετά την επέμβαση.Η επούλωση  είναι ταχύτερη όταν ξεκουράζεστε επαρκώς.
• Τα ράμματα αφαιρούνται σε 7 μέρες.

• Μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης μοσχεύματος κάποιες φορές μπορεί να εμφανιστεί πρήξιμο, πόνος, μείωση της διάνοιξης του στόματος και αιμάτωμα στην περιοχή της επέμβασης.
• Τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης και αυξάνονται σταδιακά για τις πρώτες 48 ώρες. Στη συνέχεια αρχίζουν να μειώνονται αργά και σταθερά και μέσα στις επόμενες 8 μέρες, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί κάποια επιπλοκή, υποχωρούν τελείως.
• Αν η ένταση αυτών των συμπτωμάτων σας φαίνεται υπερβολική ή συνοδεύεται από πυρετό ή οξύ πόνο επικοινωνήστε με το ιατρείο.

• Η εφαρμογή πάγου εξωτερικά του τραύματος βοηθάει στον περιορισμό του οιδήματος της περιοχής της επέμβασης και επιταχύνει την μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενή.
• Η εφαρμογή του πάγου είναι χρήσιμη μόνο άμεσα μετεγχειρητικά, το πρώτο μετεγχειρητικό 8ωρο πιο συγκεκριμένα.
• Τοποθετήστε πάγο ή μία παγοκύστη στο δέρμα πάνω από την περιοχή της επέμβασης το συντομότερο μετά το τέλος του χειρουργείου. Για αποφυγή εγκαυμάτων καλό είναι ο πάγος ή η παγοκύστη να τυλίγονται με μία πετσέτα και η εφαρμογή να γίνεται διακεκομμένα. Τοποθετείτε, δηλαδή, τον πάγο εξωτερικά πάνω από το τραύμα 5-10 λεπτά, τον αφαιρείτε για 5 λεπτά περίπου και επαναλαμβάνετε.

• Σε τέτοιου τύπου επεμβάσεις, το να αισθάνεστε το σάλιο σας λίγο ματωμένο το πρώτο 24ωρο είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο. Κρατήστε δαγκωμένη την γάζα μετά την επέμβαση για 20 λεπτά.

• Αποφύγετε την χρήση αλκοόλ έως και 2 ημέρες μετά την επέμβαση. Τό αλκοόλ επηρεάζει την πήξη του αίματος και μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία και διαταραχή στην επούλωση.

• Μην ξεπλένετε, μην φτύνετε και μην απομυζάτε το τραύμα για 24-36 ώρες μετά την επέμβαση. Η διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου είναι σε εξέλιξη και αν διαταραχτεί αυξάνει η πιθανότητα αιμορραγίας και θα καθυστερήσει η επούλωση.
• Μην βουρτσίζετε τα δόντια σας και μην κάνετε στοματοπλύσεις την ημέρα της επέμβασης. Οι στοματοπλύσεις με το διάλυμα που έχει συνταγογραφηθεί αρχίζουν πάντα τη δεύτερη μετεγχειρητική μέρα.
• Την επόμενη της επέμβασης μπορείτε να ξεκινήσετε να βουρτσίζετε κανονικά και να κάνετε μεσοδόντιο καθαρισμό στις «μη χειρουργημένες περιοχές».

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• Το πρώτο δίωρο επιτρέπεται μόνο μικρή ποσότητα υγρού (νερό η γάλα) για την λήψη των φαρμάκων.
• Μετά το πρώτο δίωρο μπορείτε να διατρέφεστε κανονικά με υδαρείς και μαλακές τροφές σε κανονική θερμοκρασία μακριά από την περιοχή της επέμβασης όσο είναι δυνατόν.
• Τις πρώτες 24 ώρες μετεγχειρητικά αποφύγετε να πιείτε ζεστά ροφήματα
• Συνιστάται η κατανάλωση υγρών, νερού και φυσικών χυμών, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσετε καλαμάκι.
• Από την δεύτερη μέρα αρχίστε σταδιακά να επανέρχεστε στη φυσιολογική σας διατροφή αποφεύγοντας να χρησιμοποιείτε τη χειρουργημένη περιοχή για 2-3 εβδομάδες. Η λειτουργία της μάσησης βοηθάει αφενός στην γρηγορότερη διάνοιξη του στόματος αφετέρου στην αποδρομή του πρηξίματος και του αιματώματος.
• Αποφύγετε τα πολύ ζεστά, τα πολύ όξινα ή πικάντικα φαγητά όπως και τραγανά και φαγητά με σπόρους (τσιπς, ξηρούς καρπούς, δημητριακά, φακές) μέχρι τη πλήρη επούλωση του τραύματος

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Μην καπνίζετε μετά το χειρουργείο τουλάχιστον για 24-48 ώρες. Το κάπνισμα, εκτός από τη γενικότερη μακροχρόνια επιβλαβή δράση του στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας που έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστερημένη επούλωση και την ευκολότερη επιμόλυνση, άμεσα προάγει την αιμορραγία και αυξάνει την μετεγχειρητική δυσανεξία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτηση επικοινωνήστε με το ιατρείο

ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

 

 

 

                                      ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

 

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος που έχει να προσφέρει η σύγχρονη προσθετική οδοντιατρική για την αντικατάσταση των δοντιών που λείπουν. Όταν χρειάζεται να αποκατασταθεί κάποιο δόντι που λείπει, καμία από τις εναλλακτικές μεθόδους ( γέφυρες ή οδοντοστοιχίες )δεν μπορεί να προσφέρει λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα εφάμιλλο με αυτό των φυσικών δοντιών όπως τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα δόντια του, βάζοντας εμφυτεύματα, αποκτά και πάλι τη δυνατότητα να τρώει όπως πριν, να χαμογελάει με άνεση και αυτοπεποίθηση και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές του υποχρεώσεις, γνωρίζοντας ότι το χαμόγελό του φαίνεται φυσικό και η δομή του προσώπου δεν έχει αλλοιωθεί .

Μέχρι την αρχή του 1990 η απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών οδηγούσε συνήθως στην κατασκευή μίας γέφυρας ή μίας οδοντοστοιχίας που εμφανίζονταν όχι μόνο γρήγορες και εύκολες λύσεις αλλά και οικονομικότερες και βραχυπρόθεσμες. Όμως στις  γέφυρες τροχίζονται υποχρεωτικά υγιή δόντια και τα ίδια αναγκάζονται να αντέξουν το επιπλέον βάρος των δοντιών που λείπουν. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε απώλεια των ίδιων των δοντιών και έτσι σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Στις οδοντοστοιχίες παρατηρείται ταχύτατη υποχώρηση των μαλακών ούλων απο την απορρόφηση του οστού, γι ‘αυτό και άλλωστε κάθε χρόνο γίνονται τα γεμίσματα των οδοντοστοιχιών. Το αποτέλεσμα είναι η δυσκολία βασικών λειτουργιών όπως η μάσηση και η ομιλία αλλά και η αλλοίωση του φυσιολογικού περιγράμματος του προσώπου.Οι ασθενείς έχουν συχνά ενοχλήσεις και αισθάνονται ανασφάλεια στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις.

Μετά το 1990, η εκτεταμένη χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων έδωσε άμεση λύση σε αυτά τα προβλήματα. Με την τοποθέτηση τους δεν τροχίζονται πλέον υγιή δόντια, το οστό δεν απορροφάται σχεδόν καθόλου και η κάθετη διάσταση του προσώπου παραμένει σταθερή (το στόμα και κάτι επέκταση του προσώπου δεν καθιζάνουν). Οι άνθρωποι που έχουν στο στόμα τους τα οδοντικά εμφυτεύματα, αισθάνονται και πάλι λειτουργικά και αισθητικά υγιείς και δεν έχουν καμία αίσθηση απώλειας ή αδυναμίας στο μάσηση.

 

          ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται μετά από την απαραίτητη αξονική τομογραφία, η οποία δείχνει με ακρίβεια το ύψος και το πάχος του οστού καθώς και τις ακτινικές πλευρές που πρέπει να διατηρηθούν ανέπαφα, όπως τα νεύρα. Η λήψη αυτών των εξειδικευμένων ακτινογραφιών είναι χρήσιμη για την επιλογή των διαστάσεων των εμφυτευμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν και για την ασφάλεια του ασθενούς. Σε ιδανικές περιπτώσεις οι ακτινογραφίες αυτές συνδυάζονται με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να κατασκευαστεί ένας χειρουργικός οδηγός για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην τελική θέση.

Η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων απαιτεί συνήθως δύο επεμβάσεις σε διάστημα λίγων μηνών. Κατά την πρώτη επέμβαση γίνεται η τοποθέτηση του σώματος του εμφυτεύματος, δηλαδή του «ριζού», το οποίο καλύπτεται από τα ούλα, ενώ κατά το δεύτερο γίνεται η αποκάλυψή του. Η ακριβής διαδικασία σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς και το είδος των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και εάν απαιτούνται συμπληρωματικές προπαρασκευαστικές θεραπείες όπως η θεραπεία της γλαύκωσης, των οστών μεταμοσχεύσεων ή της περιοχής μαζικής πρόσδεσης. Ανάλογα με τη τεχνική και το είδος του εμφυτεύματος που χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να φαίνεται από την τοποθέτηση του ακόμη στο στόμα και έτσι να παρακάμπτεται η διαδικασία της χειρουργικής αποκάλυψής του.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι σε περιστατικά ασθενών που απαιτούν οδοντικά εμφυτεύματα και πληρούνται οι ανατομικές προϋποθέσεις, μπορούμε να επιλέξουμε να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική Flapless. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, η τοποθέτηση πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται τομές και μετά τραύματα. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται ακόμη περισσότερο οι μετεγχειρητικές διαταραχές (ουσιαστικά εξουδετερώνονται οι πιθανότητες ακόμη και ελάχιστου πόνου, οιδήματος, αιματώματος κ.α.). Επιπροσθέτως, η flapless τοποθέτηση οδηγεί στην ταχύτατη επούλωση της περιοχής, καθώς δεν διαταράσσεται η αιμάτωση της περιοχής γύρω από το εμφύτευμα.

Έτσι λοιπόν, η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος, ειδικά με την βοήθεια της τεχνολογίας, μπορεί να γίνει γρήγορα και με μεγάλη ασφάλεια χωρίς να συνοδεύεται από τραυματική και επώδυνη  για τον ασθενή εμπειρία, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

Μετά την επούλωση και την αγκύλωση του εμφυτεύματος (οστεοενσωμάτωση), ακολουθεί η αποκατάσταση της μύλης, δηλαδή του τμήματος του δοντιού που φαίνεται στο στόμα, πάντα σύμφωνα με την επιλεγμένο σχέδιο θεραπείας. Ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες (και οικονομικές), πληθώρα υλικών και τύπων αποκατάστασης προσφέρονται για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των λειτουργικών και αισθητικών αναγκών του ασθενούς. Τα υλικά αυτά μπορούν να είναι μαλακότερα ή σκληρότερα, ενώ η αποκατάσταση μπορεί να είναι ακίνητη (θήκες , γέφυρες) ή και κινητή (κουμπωτή).

Αποτύπωση, επεξεργασία στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και παράδοση είναι τα βήματα που ακολουθούν. Η σύνδεση της αποκατάστασης με το σώμα του εμφυτεύματος γίνεται συνήθως με τη μεσολάβηση ενός ενδιάμεσου τμήματος και μπορεί να είναι κοχλιωτή, συγκολλούμενη, τηλεσκοπική ή και κουμπωτή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμφυτεύματα είναι μελετημένα για να υπάρχουν πολλά χρόνια στο στόμα του ασθενούς. Σε ιδανικές συνθήκες θα πρέπει να ξεχάσουμε εντελώς την ύπαρξή τους στο στόμα και να μην τις ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα γερά φυσικά μας δόντια .Τα εμφυτεύματα δεν τερηδονίζονται, δηλαδή δεν «χαλάνε». Αυτό όμως δεν αναιρεί την πιθανότητα να υπάρξει μόλυνση του οδοντικού εμφυτεύματος από κάποιο μικροβιακό παράγοντα. Γι ‘αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός από την σχολαστική στοματική υγιεινή που οφείλουμε να εφαρμόσουμε, πρέπει συχνά να γίνεται και η παρακολούθηση και ο ειδικός καθαρισμός των εμφυτευμάτων, καθώς και ο έλεγχος του τεχνικού τους μέρους δηλαδή η κατασκευή μας («δόντια») και η συνεχής εναρμόνιση της με το υπόλοιπο σώμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη γύρω από το εμφύτευμα η οποία που εκδηλώνεται με οίδημα των ιστών, πόνο, ερυθρότητα ή και την εκροή πύου από τα ιστούς γύρω από το εμφύτευμα, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας. Τα συμπτώματα αυτά υποδηλώνουν φλεγμονή και καταστροφή των ιστών που συγκρατούν το εμφύτευμα, οπότε επιβάλλεται να ξεκινήσουμε θεραπεία για να μπορέσει να αναχαιτιστεί η φλεγμονή και να σταματήσει την καταστροφή των ιστών. Το ίδιο ισχύει αν διαπιστώσει κάτι ασυνήθιστο που δεν συνοδεύεται από ενόχληση όπως η κινητικότητα.

Όπως πάντα και εδώ, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη παρά η θεραπεία. Η συχνή παρακολούθηση και ο έλεγχος μας δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για την προστασία του εμφυτεύματός μας και την μακροβιότητά του.

           Η ΖΙΡΚΟΝΙΑ ΣΑΝ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 

Τα εμφυτεύματα που κατασκευάζονται από κράματα τιτανίου έχουν εξυπηρετήσει για πολλές δεκαετίες την οδοντιατρική αποκατάσταση . Για την αποφυγή ορισμένων προβλημάτων που ενδεχομένως μπορεί να εμφανίστούν με τα εμφυτεύματα  τιτανίου, η ζιρκονία (κεραμικό υλικό), μετά από πολυετείς έρευνες και πολλαπλές αποκαταστάσεις σε στόματα ασθενών, εφαρμόζεται σαν μια ασφαλής και αξιόπιστη  λύση επιλογής. Η ζιρκονία σαν υλικό λόγω της εξαιρετικής συμπεριφοράς της στο σώμα μας εξασφαλίζει απο πολλές επιπλοκές χαρίζοντας μια ασφάλεια και απαράμιλλη αισθητική.

Τα επιμέρους τμήματα του εμφυτεύματος  τιτανίου και οι συνδέσεις τους μπορεί να είναι κατασκευασμένα από διάφορα  κράματα μετάλλων, όχι απαραίτητα ίδια με αυτό του σώματος του εμφυτεύματος , τα οποία σε συνδυασμό με το μέταλλο της αποκατάστασης και εξαιτίας  της ύπαρξης σάλιου, φαγητών και ποτών σε διαφορετικές θερμοκρασίες , να προκαλούν  γαλβανισμό και διάβρωση. Επειδή τα  εμφυτεύματα τοποθετούνται σε ζωντανό οργανισμό, η πιθανή επίδραση των προϊόντων της διάβρωσης σε αυτόν, όπως και η πιθανή αστοχία των υλικών (π.χ. θραύση), μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές. Τα εμφυτεύματα ζιρκονίας είναι εντελώς απαλλαγμένα από μέταλλο, φιλικά με το ανθρώπινο σώμα. Η ζιρκονία είναι αδρανής, χωρίς ηλεκτρικό φορτίο, και δεν αλληλεπιδρά με άλλα μέταλλα που πιθανόν να υπάρχουν στο στόμα,ακόμη και απομακρυσμένα όπως μια κινητή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό ή ακόμα και ενα σφράγισμα αμαλγάματος ( μαύρο σφράγισμα ).

Η ζιρκονία δεν επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα δηλαδή είναι σαν <αόρατη> για το σώμα. Αυτό το καθιστά υλικό επιλογής ακόμη και για αλλεργικούς ή δυσανεκτικούς ασθενείς.

Δυσκολεύει τα μικρόβια να προσκολληθούν πάνω της και έτσι τα ούλα που  την περιβάλλουν διατηρούν μια καλή υγεία κρατώντας ένα όμορφο ρόδινο χρώμα . 

Το δε οστό κρατάει τις αρχικές του διαστάσεις, ενώ το φαινόμενο της περιεμφυτευματίτιδας δεν έχει παρατηρηθεί στα εν λόγω εμφυτεύματα.

Η αποκατάσταση στα εμφυτεύματα ζιρκονίας που δουλεύουμε γίνεται εξαιρετικά γρήγορα και ανώδυνα. Μια απλή αποτύπωση και κατόπιν η παράδοση της εργασίας είναι η συνήθης διαδικασία. Και αυτό γιατί η αποκατάσταση στα εμφυτεύματα αυτά είναι ότι πιο κοντά στα φυσικά δόντια. Πρόσομοιαζει με την αποκατάσταση σε σπασμένα, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, απλά είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Δηλαδή ένας άξονας από υαλόνημα ο οποίος προσαρμόζεται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο  συγκολλάται στο εμφύτευμα και άμεσα τοποθετείται  και η τελική αποκατάσταση που έχει ήδη γίνει στο εργαστήριο. ‘Ετσι, ο ασθενής γλυτώνει το τρόχισμα,  μια πιθανή αναισθησία και τα πολλαπλά και πολύωρα ραντεβού .

                                                                                                       Η ζιρκονία είναι λευκή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ανεπιθύμητο γκριζάρισμα. Σε συνδυασμό με ατοξικά και ελεύθερα μετάλλων  υλικά αποκατάστασης μπορεί να προσφέρει ένα απαράμιλλο αισθητικά χαμόγελο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα 4 στάδια από την Ουλίτιδα στην Περιοδοντίτιδα….

 

 

 

Τα 4 στάδια από την Ουλίτιδα στην Περιοδοντίτιδα …

 

Η περιοδοντική νόσος εξελίσσεται συνήθως σε 4 στάδια, τα οποία καθορίζονται με βάση την έκταση της βλάβης στο οστό, στα ούλα και στο συνδετικό ιστό που περιβάλλουν τα δόντια.

 

                          1. ΟΥΛΙΤΙΔΑ   

Η ουλίτιδα είναι το αρχικό στάδιο της πάθησης και η πιο ήπια μορφή της. Προκαλεί φλεγμονή των ούλων με κύρια συμπτώματα την εμφάνιση ερυθρότητας, έκπλυσης και μερικές φορές την αιμορραγία των ούλων κατά τη βούρτσισμα ή την εξέταση από τον οδοντίατρο.

Τα οξέα που δημιουργούνται από τις τροφές και η κακή στοματική υγιεινή και η συσσώρευση μικροβίων προκαλούν ερεθισμό των ούλων λόγω της αντίδρασης αυτών. Δημιουργούνται πέτρα, τα ούλα  αρχίζουν να γίνονται πιο χαλαρά και να χάνουν την πρόσφυση τους στα δόντια και το διάστημα μεταξύ του δοντιού και των ούλων αρχίζει να μεγαλώνει και να βαθαίνει μορφοποιώντας ένα περιοδοντικό θύλακα.

Το βάθος των θυλάκων στην ουλίτιδα είναι μέχρι 3 χιλιοστά και είναι πλήρως αναστρέψιμο με σωστή στοματική υγιεινή και καθαρισμό από τον οδοντίατρο.

                2. ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ     

Η αρχόμενη περιοδοντίτιδα είναι το επόμενο στάδιο μετά από την ουλίτιδα και δημιουργείται λόγω της εισχώρησης των μικροβίων στους περιοδοντικούς θύλακες βαθύτερα από τα 3 χιλιοστά.

Τα βασικά συμπτώματα αυτής είναι η ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση των ούλων, η προσβολή του οστού και η δημιουργία θυλάκων μέχρι 6 χιλιοστά. Παρατηρείται ήπια απώλεια οστικής μάζας. Η αποκόλληση των ούλων από το δόντι σε χαμηλότερα επίπεδα προκαλεί την αιμορραγία κατά τη βούρτσισμα, την έντονη κακή αναπνοή και τη σημαντική συσσώρευση υπο-ουλικής πλάκας (μικροβίων) και πέτρας.

Για την αντιμετώπιση της και τη μείωση της εξέλιξής της, ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί άμεσα τον οδοντίατρο για να κάνει εναν βαθύ καθαρισμό των δοντιών και τις ριζικές αποξέσεις για να απομακρυνθεί πλήρως η αιτία της φλεγμονής και μετά να ακολουθήσει μια πολύ σχολαστική στοματική υγιεινή.

                                  3. ΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ       

Σε αυτό το στάδιο έχουμε πλέον σε εξέλιξη σοβαρή μόλυνση των συνδέσμων που σταθεροποιούν το δόντι αλλά και το φατνιακού οστού. Τα βακτήρια και το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού στην προσπάθεια του  να εξουδετερώσει τη μόλυνση σκοτώνοντας τα μολυσμένα κύτταρα,  οδηγούν στην ολοένα αυξανόμενη απώλεια οστικής μάζας γύρω από το δόντι. Οι περιοδοντικοί σύνδεσμοι που σταθεροποιούν το δόντι μέσα στον φατνίο έχουν σχεδόν πλήρως καταστραφεί σε ορισμένα σημεία με αποτέλεσμα τα δόντια να εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα.

                    Τα βασικά χαρακτηριστικά της μέτριας περιοδοντίτιδας είναι :

Αρχικά παρουσιάζεται υφίζηση των ούλων ,δηλαδή υποχωρούν τα ούλα και αφήνουν εκτεθειμένες τις ρίζες των δοντιών ,με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ευαισθησίας και τερηδόνας .

Τα ούλα συνεχίζουν να αιμορραγούν καθώς η υπάρχουσα φλεγμονή μεγαλώνει το βάθος των περιοδοντικών θυλάκων το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 6-7 χιλιοστά.

Υπάρχει σημαντική απώλεια οστικής μάζας γύρω από το δόντι και αυξημένη κινητικότητα των δοντιών. Μία πιθανή προειδοποιητική εικόνα της εξαιρετικά ύπουλης ασθένειας η οποία δυστυχώς είναι πιο έντονη στα τελευταία στάδια της, είναι η αλλαγή της θέσης των δοντιών, το άνοιγμα κενών εκεί που δεν υπήρχαν, οι στροφές ή η επιμήκυνση τους κλπ. Όταν ο ασθενής αντιληφθεί κάτι τέτοιο πρέπει ΑΜΕΣΑ να επισκεφθεί τον οδοντίατρο.

Το στάδιο της μέτριας περιοδοντίτιδας  είναι ίσως το πλέον κρίσιμο για την τελική έκβαση της νόσου . Αν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση περιοδοντικής θεραπείας η πιθανότητα  απώλειας ενός ή περισσοτέρων δοντιών είναι μεγάλη .

Ακόμα όμως και αν ο οδοντίατρος καταφέρει να σταματήσει την πρόοδο της περιοδοντικής νόσου οι βλάβες που έχουν υποστεί τα οστά είναι μη αναστρέψιμες .

 

                 4.     ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ   

Η προχωρημένη περιοδοντίτιδα είναι το τελευταίο στάδιο της περιοδοντικής νόσου  όπου συνηθέστερα καταλήγει σε απώλεια δοντιών.

 Τα βασικά χαρακτηριστικά  σε αυτό το στάδιο είναι η επίμονη άσχημη αναπνοή με συνεχή αιμορραγία των ούλων και έντονη ευαισθησία των δοντιών εξαιτίας των εκτεθειμένων  ριζών. Το βάθος των θυλάκων είναι πάνω από 7 χιλιοστά  και σε συνδιασμό με την μεγάλη απώλεια οστού τα δόντια μετακινούνται ή κουνιούνται έντονα  σε σημείο που μπορεί και να πέσουν μόνα τους .

Συχνά εμφανίζονται περιοδοντικά αποστήματα ενώ επικρατεί μια άσχημη μεταλλική γεύση λόγω της παρουσίας  πύου στο στόμα .

Δυστυχώς , στο στάδιο της προχωρημένης περιοδοντίτιδας είναι πολύ δύσκολο να σωθεί το προσβεβλημένο δόντι. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται η άμεση εξαγωγή του δοντιού, έτσι ώστε τουλάχιστον να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της μόλυνσης και η αποφυγή περαιτέρω καταστροφής των ιστών και των υπολοίπων δοντιών.

Αφού καθαριστεί η μολυσμένη περιοχή καλά και αποστειρωθεί, μπορούμε να προχωρήσουμε σε περιοδοντικές χειρουργικές θεραπείες, όπως τα οστικά και ουλικά μοσχεύματα με σκοπό να σώσουμε εάν είναι δυνατόν το προσβεβλημένο δόντι ή να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για την αντικατάσταση του χαμένου δοντιού με ένα οδοντικό εμφύτευμα στο μέλλον.

 

 

 

 

Mυρίζει το στόμα σου;Δες πώς θα απαλλαγείς από την κακοσμία !!

 

        Η κακοσμία του στόματος οφείλεται σε εκατοντάδες βακτήρια που ζουν στο στόμα μας και μερικά από αυτά στη γλώσσα και τα ούλα.
Η δυσάρεστη αναπνοή είναι το αποτέλεσμα της δράσης των βακτηρίων της στοματικής κοιλότητας που τρέφονται με διάφορες πρωτεΐνες και η αποσύνθεση τους παράγει ενώσεις θείου.
        Η προέλευση της κακής αναπνοής συνδέεται κυρίως με τις ασθένειες των δοντιών και των ούλων όπως οι τομήδες, ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, κακή στοματική υγιεινή, γλώσσα με βαφή κλπ.
Άλλα προβλήματα όπως οι στερητικές δίαιτες, ο μη ελεγχόμενος διαβήτης, η κακή πέψη, η ξηροστομία (μην ξεχνάτε ότι το σάλιο έχει αντιμικροβιακή δράση), είναι από τις πιο κοινές αιτίες κακοσμίας.Οι λοιμώξεις όπως ο πονόλαιμος, η ιγμορίτιδα, οι εντερικές διαταραχές, μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε κακή αναπνοή.

                           Τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από την κακοσμία;
• Προγραμματίστε άμεσα ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο.
Η οδοντική πλάκα αλλά και οι νόσοι του περιοδοντίου είναι οι συνήθεις ύποπτοι για κακοσμία.
• Φροντίστε σχολαστικά την στοματική σας υγιεινή.
Βουρτσίστε τα δόντια σας μετά από κάθε μενού και χρησιμοποιήστε το ύφασμα. Επίσης, κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας, καθαρίστε και την επιφάνεια της γλώσσας χρησιμοποιώντας την οδοντοβουρτσά σας ή ένα ειδικό καθαριστικό για να μειώσετε τις βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν κακοσμία.
• Αλλάξτε την οδοντοβουρτσα σας.
Η οδοντόβουρτσα πρέπει να αλλάξει κάθε τρία μέσα σε τέσσερις μήνες, διότι καταστρέφει τα μαλλιά της και παύει να είναι αποτελεσματική και, αφετέρου, γιατί πάνω της υπάρχουν εκατοντάδες βακτήρια.
• Κάντε στοματικές πλύσεις.
Δοκιμάστε να το κάνετε μετά από τη βούρτσισμα των δοντιών, για 30 δευτερόλεπτα, με ένα διάλυμα χωρίς αλκοόλ. Η αλκοόλη που περιέχει τα στοματικά διαλύματα μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στο στόμα κάτι που θα ευνοήσει τις βακτήρια. Πλύνετε, μην το καταπιείτε.
• Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά.
Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού και μπορούν να καταπολεμήσουν την κακοσμία που προέρχεται από ξηροστομία.Επίσης, η μεγάλη τους περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μικροοργανισμοί ενισχύει την προστασία του οργανισμού έναντι των βακτηρίων.
• Μειώστε την κατανάλωση λιπαρών.
Η υπερβολική κατανάλωση λιπαρών τροφών μεταβάλλει την οξύτητα του στόματος, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μικροβέσεις που δημιουργούν κακόσμία.
• Πιείτε τσάι.
Αντικαταστήστε το καφέ με ένα κουτάλι πράσινο ή μαύρο τσάι. Και τα δύο περιέχουν πολυφαινόλες, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων.
• Πιέστε νερό.
Πιείτε άφθονο νερό για να διευκολύνετε την παραγωγή σάλιου που βοηθάει να παραμείνει η υγρασία της στοματικής κοιλότητας και προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία.

?  21 0671 1380
? https://karapatakisofia.gr/
? Αδριανείου 42, Αθήνα
? m.me/karapatakisofia

# Οδοντιατρική  # οδοντίατρο  # οδοντιατρική  # δόντια  # dentalhygienist  # Dentalcare  # oralhealth  # dentalphotography  # dentalimplants  # dentalhygiene  # dentistryworld  # dentalclinic  # Περιοδοντολογίας  # εμφυτευματολογία  # περιοδοντολόγο  # oralsurgery  # περιοδοντολογία  # periodontalsurgery  # εμφύτευμα  #dentalimplants  #dentistkarapataki  # dentistathens  # καραπατάκισοφια  # καραπατάκι

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Σύστημα   πλήρως   υπολογιστικά  καθοδηγούμενης   εμφυτευματολογίας 

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία προσθέτει την ακρίβεια, την ασφάλεια και την ταχύτητα των μηχανημάτων στους χειρισμούς του γιατρού. Μετά από την ειδική ακτινογραφια, τοποθετούνται από τον οδοντοτεχνίτη τα δόντια που λείπουν στην ιδανική θέση. Με όλα αυτά τα δεδομένα, κατασκευάζεται ένας λευκός (από ρητίνη)εξατομικευμένος νάρθηκας ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων. Ο νάρθηκας σχεδιάζεται και εκτυπώνεται ψηφιακά ενώ είναι συμβατός με οποιοδήποτε σύστημα εμφυτευμάτων. Ο συγκεκριμένος επιτρέπει την άμεση οπτική επαφή με την περιοχή στην οποία τοποθετούνται τα εμφυτεύματα και την καλή της ψύξη, ενώ αποφεύγεται η διείσδυση ξένων σωματιδίων που δημιουργούνται κατά την παρασκευή της περιοχής, διατηρώντας έτσι την ασηψία και την καθαρότητα του εμφυτευματος. Ο χρόνος επέμβασης και η ταλαιπωρία του ασθενούς ελαχιστοποιούνται, ενώ η ακρίβεια τοποθέτησης στην καλύτερη θέση εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μια καινούργια αρχή με τεράστιο μέλλον ….

Δημοσιεύτηκε από Noelia Drosou στις Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019