Μήνας: Οκτώβριος 2021

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΗ ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΙΕΝΝΗ, ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ , ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ….
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Ή ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

 

Εμφυτεύματα ή Γέφυρες Δοντιών

Εμφυτεύματα | Γέφυρες Δοντιών: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συγκρίνουμε τη μέθοδο των οδοντικών εμφυτευμάτων με αυτή της γέφυρας δοντιών για αντικατάσταση αποστολών δοντιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μία αξιολόγηση παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα των οδοντιατρικών αυτών λύσεων.
Το σχετικά υψηλό κόστος των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί τροχοπέδη για πολλούς από αυτούς που ήθελαν να επιλέξουν ως λύση για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων χαμένων φυσικών δοντιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι να αναγκαστούν, λόγω της μεγάλης τιμής, να καταφύγουν σε οικονομικές λύσεις, ενώ γνωρίζουν ότι αυτά υστερούν ποιοτικά και αισθητικά σε σχέση με τα εμφυτεύματα δοντιών.

 

Αν ποτέ βρεθείτε σε αντίστοιχη κατάσταση και πρέπει να δείτε, τι πρέπει να σκεφτείτε για να λάβετε την πιο σωστή και πιο οικονομική απόφαση. Θα πρέπει να κάνετε σύγκριση με τις εναλλακτικές θεραπείες, λαμβάνοντας όμως υπόψιν σας, όχι μόνο το αρχικό κόστος θεραπείας, αλλά το μακροχρόνιο συνολικό κόστος κάθε επιλογής και μάλιστα, σε βάθος τουλάχιστον μιας εικοσαετίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους από λειτουργικής αλλά και αισθητικής πλευράς.
Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια και πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στη χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων και γεφυρών δοντιών θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας και όλους τους παρακάτω παράγοντες.

Λειτουργικό αποτέλεσμα                                                               

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ότι το καλύτερο μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη οδοντιατρική που δείχνει και δεν λειτουργεί σαν φυσικά μας δόντια. Τα τεχνητά δόντια που βρίσκονται επί των εμφυτευμάτων σας δίνουν μια φυσική αίσθηση τόσο για την πίεση όσο και για τη θερμοκρασία. Αυτό δεν ισχύει για τις γέφυρες δοντιών. Τα εμφυτεύματα δοντιών σας δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία στη στροφή, χωρίς τους περιορισμούς τους που υπάρχουν για τις γέφυρες δοντιών αλλά και τις τεχνητές οδοντοστοιχίες. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη αντοχή που έχουν κατά τη μάσησή τους. Μόνο με τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στόματος μετά από την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Αισθητικό αποτέλεσμα

Τα εμφυτεύματα δοντιών εκτός από την πληρέστερη λειτουργική λύση, την επιλογή και την ιδανική αισθητική λύση. Οι ολοκεραμικές στεφάνες που βρίσκονται επί των εμφυτευμάτων δίνουν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς είναι τόσο όμοιες με φυσικά δόντια που δύσκολα γίνεται αντιληπτή η διαφορά. Επίσης, η αισθητική συνεισφορά τους είναι μακροχρόνια καθώς βοηθούν να αποφευχθεί η απώλεια οστού από τη γνάθο. Έτσι διατηρείται το σχήμα του προσώπου που δείχνει σημεία γήρανσης. Αντίθετα με άλλους μεθόδους αποκατάστασης, όπως οι γέφυρες δοντιών, όπου σταδιακά έχουμε συρρίκνωση των γνάθων.

Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα δόντια ή ιστούς

Για να τοποθετηθεί μία γέφυρα, ο οδοντίατρος θα πρέπει να τροχίσει τα υγιή δόντια εκατέρωθεν του κενού διαστήματος ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν επάνω τους οι στεφάνες που θα στηρίξουν τη γέφυρα. Εκτός της άμεσης βλάβης που γίνεται σε υγιή δόντια, αυτά γίνονται πιο επιρρεπή σε προβλήματα τερηδόνας στο μέλλον λόγω της ύπαρξης της γέφυρας. Πολλοί δυσκολεύονται να απομακρύνουν αποτελεσματικά τη μικροβιακή πλάκα γύρω και κάτω από τις γέφυρες δοντιών αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ουλίτιδας και τερηδόνας με αρνητικές συνέπειες στα γειτονικά φυσικά δόντια. Επίσης στο σημείο που λείπει κάποιο δόντι, το οστό της γνάθου έχει την τάση να αδυνατίζει και να υποχωρεί. Σταδιακά τα γειτονικά δόντια αρχίζουν να εμφανίζονται αυξημένη κινητικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία στήριξης της γέφυρας.
Η απώλεια οστικής μάζας από τα οστά των γνάθων είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα όταν είναι κινητές οδοντοστοιχίες. Η γνάθος υποχωρεί και η τεχνητή οδοντοστοιχία αρχίζει να μην ταιριάζει και να μην στέκεται σωστά δημιουργώντας την ανάγκη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης
Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν φυσικά δόντια χωρίς κάποιο από αυτά τα προβλήματα. Η τοποθέτηση τους γίνεται χωρίς αρνητικές συνέπειες για τα γειτονικά δόντια, ενώ μάλιστα με την πλήρωση του κενού χώρου αυτά αποκάλυψαν ξανά την πλευρική στήριξη τους. Ο καθαρισμός τους δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες αλλά γίνεται όπως και για ένα φυσικό δόντι, χωρίς να υπάρχει αύξηση του κινδύνου οδοντιατρικών προβλημάτων. Τέλος, το εμφύτευμα ασκεί πίεση στο οστό της γνάθου όπως και το φυσικό δόντι αποτρέποντας τον κίνδυνο αποδόμησης του και απώλειας οστού.

Εγγύηση αποτελέσματος

Όταν πρόκειται να αποκτήσετε μια νέα γέφυρα δοντιών ή μία τεχνητή οδοντοστοιχία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες η αποκατάσταση των δοντιών θα έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και η γέφυρα ή η οδοντοστοιχία δεν ταιριάζει σωστά, ο οδοντίατρος θα κάνει τις αναλογικές προσαρμογές και διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς.
Σε μια θεραπεία με χρήση εμφυτευμάτων όμως δεν υπήρχε κάποια εγγύηση 100% επιτυχίας. Αν και τα ποσοστά επιτυχίας στα εμφυτεύματα είναι πλέον πολύ υψηλά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα αποτυχίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της μακροχρόνιας περιόδου οστεοενσωμάτωσης, δεν μπορώ να έχουμε ασφαλή εκτίμηση για την επιτυχία της θεραπείας πριν περάσουν αρκετοί μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της εμφύτευσης, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή με αποτέλεσμα πολλούς χαμένους μήνες και διπλάσιο κόστος θεραπείας.
Οι πιθανότητες επιτυχίας των εμφυτευμάτων δοντιών σε υγιείς οστό είναι κατά μέσο όρο πάνω από 95-97%, μειωμένες σε 85-90% όταν υπάρχει έλλειψη οστού και χρήση της χρήσης οστικών μοσχευμάτων. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες αποτυχίας ενός εμφυτεύματος είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερες στους καπνιστές.

Απαιτούμενος Χρόνος Θεραπείας

Οι γέφυρες και οι τεχνητές οδοντοστοιχίες μπορούν να είναι έτοιμες μέσα σε λίγες μέρες. Τα εμφυτεύματα δοντιών απαιτούν 3 μήνες μετά την τοποθέτηση τους για να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση τους και να τοποθετηθούν στην προσθετική αποκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να μείνει για αρκετό διάστημα χωρίς ένα ή περισσότερα δόντια, ή θα πρέπει να κατασκευαστεί μία προσωρινή αποκατάσταση (ιδίως αν λείπουν μπροστινά δόντια).

Άνεση στη χρήση

Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν φυσικά δόντια χωρίς μάλιστα να μην έχουν καμία ιδιαίτερη απαίτηση στον καθαρισμό τους εκτός από την καθημερινή στοματική υγιεινή όπως όλα τα υπόλοιπα δόντια. Οι γέφυρες δοντιών παρέχουν την ίδια σταθερότητα με τα εμφυτεύματα αλλά έχουν αυξηθεί καθαρίζοντας για να αποφευχθεί η εκδήλωση τερηδόνας και ουλίτιδας λόγω συσσώρευσης μικροβιακής πλάκας και τροφών ανάμεσα στη γέφυρα και τα ούλα. Οι κινητές οδοντοστοιχίες είναι λιγότερο άνετη λύση, με πολλά προβλήματα σταθεροποίησης που απαιτούν τη χρήση στερεωτικών ουσιών αλλά και συχνούς ερεθισμούς και τραυματισμούς των ούλων.


Διάρκεια Ζωής

Τα εμφυτεύματα δοντιών εφόσον τοποθετηθούν και οστεοενσωματώθηκαν σωστά μπορούν να διατηρηθούν για όλη μας τη ζωή. Η μόνη απαγόρευση είναι η σωστή φροντίδα των εμφυτευμάτων με την τήρηση της καθημερινής στοματικής υγιεινής. Ως μέση διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων θεωρούνται τα 20 χρόνια.
Αντιθέτως, οι γέφυρες δοντιών έχουν μέσο όρο ζωής τα 10 χρόνια, πριν χρειαστούν να αντικατασταθούν λόγω φθοράς είτε της ίδιας της γέφυρας είτε των δοντιών που την υποστηρίζουν. Παρομοίως οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρειάζονται αντικατάσταση το πολύ σε 10 χρόνια γιατί δεν θα εφαρμοστούν πλέον, ενώ ήδη στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να μην χρειαστεί να κάνουν 2-3 μικροδιορθώσεις και προσαρμογές τους.

Κόστος Θεραπείας

Τα εμφυτεύματα δοντιών, είτε σαν μεμονωμένα εμφυτεύματα είτε σε συνδυασμό με γέφυρες ή οδοντοστοιχίες στηριζόμενες επί εμφυτευμάτων στοιχίζουν ανά πολύ περισσότερο από τις εναλλακτικές συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Μακροχρόνια όμως τα εμφυτεύματα αποδεικνύονται σαν πιο συμφέρουσα λύση λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το κόστος θεραπείας μεταξύ εμφυτευμάτων, γέφυρας και οδοντοστοιχίας σε βάθος 20ετίας, θα πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον στο διπλάσιο του αρχικού κόσμου για τις γέφυρες και τις οδοντοστοιχίες που θα πρέπει να αντικατασταθούν στην δεκαετία ενώ δεν θα χρειαστεί το ίδιο για τα εμφυτεύματα.

Συνολικά η καλύτερη επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να στοιχίσουν αρχικά περισσότερο από μια γέφυρα ή μια τεχνητή οδοντοστοιχία, αλλά σίγουρα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα και τελικά είναι μια επιλογή που στο βάθος του χρόνου μπορεί να αποδειχθεί και να συμφέρει από τους συνολικούς κόσμους.


Πλεονεκτήματα Εμφυτευμάτων
• Λειτουργικό Αποτέλεσμα
• Αισθητικό Αποτέλεσμα
• Αποφυγή Επιπτώσεων σε άλλα Δόντια
• Άνεση στη Χρήση
• Διάρκεια Ζωής
• Μικρότερο Μακροχρόνιο Κόστος

Πλεονεκτήματα Γεφυρών Δοντιών

• Απλή/Εύκολη Διαδικασία
• Μικρότερος Χρόνος Θεραπείας
• Εγγυημένο Αποτέλεσμα
• Χαμηλότερο Άμεσο Κόστος

Η ικανότητα των εμφυτευμάτων δοντιών να λειτουργούν σαν φυσικά δόντια, να προλαμβάνουν την απώλεια οστού από τη γνάθο, να διευκολύνουν την καθημερινή στοματική υγιεινή και να διατηρούν την ακεραιότητα των γειτονικών δοντιών, σε συνδυασμό με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής πλεονεκτήματα που δικαιολογούν πλήρως το υψηλότερο κόστος τοποθέτησης τους