ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

 

 

 

                                      ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

 

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος που έχει να προσφέρει η σύγχρονη προσθετική οδοντιατρική για την αντικατάσταση των δοντιών που λείπουν. Όταν χρειάζεται να αποκατασταθεί κάποιο δόντι που λείπει, καμία από τις εναλλακτικές μεθόδους ( γέφυρες ή οδοντοστοιχίες )δεν μπορεί να προσφέρει λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα εφάμιλλο με αυτό των φυσικών δοντιών όπως τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα δόντια του, βάζοντας εμφυτεύματα, αποκτά και πάλι τη δυνατότητα να τρώει όπως πριν, να χαμογελάει με άνεση και αυτοπεποίθηση και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές του υποχρεώσεις, γνωρίζοντας ότι το χαμόγελό του φαίνεται φυσικό και η δομή του προσώπου δεν έχει αλλοιωθεί .

Μέχρι την αρχή του 1990 η απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών οδηγούσε συνήθως στην κατασκευή μίας γέφυρας ή μίας οδοντοστοιχίας που εμφανίζονταν όχι μόνο γρήγορες και εύκολες λύσεις αλλά και οικονομικότερες και βραχυπρόθεσμες. Όμως στις  γέφυρες τροχίζονται υποχρεωτικά υγιή δόντια και τα ίδια αναγκάζονται να αντέξουν το επιπλέον βάρος των δοντιών που λείπουν. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε απώλεια των ίδιων των δοντιών και έτσι σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Στις οδοντοστοιχίες παρατηρείται ταχύτατη υποχώρηση των μαλακών ούλων απο την απορρόφηση του οστού, γι ‘αυτό και άλλωστε κάθε χρόνο γίνονται τα γεμίσματα των οδοντοστοιχιών. Το αποτέλεσμα είναι η δυσκολία βασικών λειτουργιών όπως η μάσηση και η ομιλία αλλά και η αλλοίωση του φυσιολογικού περιγράμματος του προσώπου.Οι ασθενείς έχουν συχνά ενοχλήσεις και αισθάνονται ανασφάλεια στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις.

Μετά το 1990, η εκτεταμένη χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων έδωσε άμεση λύση σε αυτά τα προβλήματα. Με την τοποθέτηση τους δεν τροχίζονται πλέον υγιή δόντια, το οστό δεν απορροφάται σχεδόν καθόλου και η κάθετη διάσταση του προσώπου παραμένει σταθερή (το στόμα και κάτι επέκταση του προσώπου δεν καθιζάνουν). Οι άνθρωποι που έχουν στο στόμα τους τα οδοντικά εμφυτεύματα, αισθάνονται και πάλι λειτουργικά και αισθητικά υγιείς και δεν έχουν καμία αίσθηση απώλειας ή αδυναμίας στο μάσηση.

 

          ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται μετά από την απαραίτητη αξονική τομογραφία, η οποία δείχνει με ακρίβεια το ύψος και το πάχος του οστού καθώς και τις ακτινικές πλευρές που πρέπει να διατηρηθούν ανέπαφα, όπως τα νεύρα. Η λήψη αυτών των εξειδικευμένων ακτινογραφιών είναι χρήσιμη για την επιλογή των διαστάσεων των εμφυτευμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν και για την ασφάλεια του ασθενούς. Σε ιδανικές περιπτώσεις οι ακτινογραφίες αυτές συνδυάζονται με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να κατασκευαστεί ένας χειρουργικός οδηγός για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην τελική θέση.

Η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων απαιτεί συνήθως δύο επεμβάσεις σε διάστημα λίγων μηνών. Κατά την πρώτη επέμβαση γίνεται η τοποθέτηση του σώματος του εμφυτεύματος, δηλαδή του «ριζού», το οποίο καλύπτεται από τα ούλα, ενώ κατά το δεύτερο γίνεται η αποκάλυψή του. Η ακριβής διαδικασία σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς και το είδος των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και εάν απαιτούνται συμπληρωματικές προπαρασκευαστικές θεραπείες όπως η θεραπεία της γλαύκωσης, των οστών μεταμοσχεύσεων ή της περιοχής μαζικής πρόσδεσης. Ανάλογα με τη τεχνική και το είδος του εμφυτεύματος που χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να φαίνεται από την τοποθέτηση του ακόμη στο στόμα και έτσι να παρακάμπτεται η διαδικασία της χειρουργικής αποκάλυψής του.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι σε περιστατικά ασθενών που απαιτούν οδοντικά εμφυτεύματα και πληρούνται οι ανατομικές προϋποθέσεις, μπορούμε να επιλέξουμε να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική Flapless. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, η τοποθέτηση πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται τομές και μετά τραύματα. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται ακόμη περισσότερο οι μετεγχειρητικές διαταραχές (ουσιαστικά εξουδετερώνονται οι πιθανότητες ακόμη και ελάχιστου πόνου, οιδήματος, αιματώματος κ.α.). Επιπροσθέτως, η flapless τοποθέτηση οδηγεί στην ταχύτατη επούλωση της περιοχής, καθώς δεν διαταράσσεται η αιμάτωση της περιοχής γύρω από το εμφύτευμα.

Έτσι λοιπόν, η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος, ειδικά με την βοήθεια της τεχνολογίας, μπορεί να γίνει γρήγορα και με μεγάλη ασφάλεια χωρίς να συνοδεύεται από τραυματική και επώδυνη  για τον ασθενή εμπειρία, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

Μετά την επούλωση και την αγκύλωση του εμφυτεύματος (οστεοενσωμάτωση), ακολουθεί η αποκατάσταση της μύλης, δηλαδή του τμήματος του δοντιού που φαίνεται στο στόμα, πάντα σύμφωνα με την επιλεγμένο σχέδιο θεραπείας. Ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες (και οικονομικές), πληθώρα υλικών και τύπων αποκατάστασης προσφέρονται για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των λειτουργικών και αισθητικών αναγκών του ασθενούς. Τα υλικά αυτά μπορούν να είναι μαλακότερα ή σκληρότερα, ενώ η αποκατάσταση μπορεί να είναι ακίνητη (θήκες , γέφυρες) ή και κινητή (κουμπωτή).

Αποτύπωση, επεξεργασία στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και παράδοση είναι τα βήματα που ακολουθούν. Η σύνδεση της αποκατάστασης με το σώμα του εμφυτεύματος γίνεται συνήθως με τη μεσολάβηση ενός ενδιάμεσου τμήματος και μπορεί να είναι κοχλιωτή, συγκολλούμενη, τηλεσκοπική ή και κουμπωτή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμφυτεύματα είναι μελετημένα για να υπάρχουν πολλά χρόνια στο στόμα του ασθενούς. Σε ιδανικές συνθήκες θα πρέπει να ξεχάσουμε εντελώς την ύπαρξή τους στο στόμα και να μην τις ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα γερά φυσικά μας δόντια .Τα εμφυτεύματα δεν τερηδονίζονται, δηλαδή δεν «χαλάνε». Αυτό όμως δεν αναιρεί την πιθανότητα να υπάρξει μόλυνση του οδοντικού εμφυτεύματος από κάποιο μικροβιακό παράγοντα. Γι ‘αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός από την σχολαστική στοματική υγιεινή που οφείλουμε να εφαρμόσουμε, πρέπει συχνά να γίνεται και η παρακολούθηση και ο ειδικός καθαρισμός των εμφυτευμάτων, καθώς και ο έλεγχος του τεχνικού τους μέρους δηλαδή η κατασκευή μας («δόντια») και η συνεχής εναρμόνιση της με το υπόλοιπο σώμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη γύρω από το εμφύτευμα η οποία που εκδηλώνεται με οίδημα των ιστών, πόνο, ερυθρότητα ή και την εκροή πύου από τα ιστούς γύρω από το εμφύτευμα, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας. Τα συμπτώματα αυτά υποδηλώνουν φλεγμονή και καταστροφή των ιστών που συγκρατούν το εμφύτευμα, οπότε επιβάλλεται να ξεκινήσουμε θεραπεία για να μπορέσει να αναχαιτιστεί η φλεγμονή και να σταματήσει την καταστροφή των ιστών. Το ίδιο ισχύει αν διαπιστώσει κάτι ασυνήθιστο που δεν συνοδεύεται από ενόχληση όπως η κινητικότητα.

Όπως πάντα και εδώ, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη παρά η θεραπεία. Η συχνή παρακολούθηση και ο έλεγχος μας δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για την προστασία του εμφυτεύματός μας και την μακροβιότητά του.

           Η ΖΙΡΚΟΝΙΑ ΣΑΝ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 

Τα εμφυτεύματα που κατασκευάζονται από κράματα τιτανίου έχουν εξυπηρετήσει για πολλές δεκαετίες την οδοντιατρική αποκατάσταση . Για την αποφυγή ορισμένων προβλημάτων που ενδεχομένως μπορεί να εμφανίστούν με τα εμφυτεύματα  τιτανίου, η ζιρκονία (κεραμικό υλικό), μετά από πολυετείς έρευνες και πολλαπλές αποκαταστάσεις σε στόματα ασθενών, εφαρμόζεται σαν μια ασφαλής και αξιόπιστη  λύση επιλογής. Η ζιρκονία σαν υλικό λόγω της εξαιρετικής συμπεριφοράς της στο σώμα μας εξασφαλίζει απο πολλές επιπλοκές χαρίζοντας μια ασφάλεια και απαράμιλλη αισθητική.

Τα επιμέρους τμήματα του εμφυτεύματος  τιτανίου και οι συνδέσεις τους μπορεί να είναι κατασκευασμένα από διάφορα  κράματα μετάλλων, όχι απαραίτητα ίδια με αυτό του σώματος του εμφυτεύματος , τα οποία σε συνδυασμό με το μέταλλο της αποκατάστασης και εξαιτίας  της ύπαρξης σάλιου, φαγητών και ποτών σε διαφορετικές θερμοκρασίες , να προκαλούν  γαλβανισμό και διάβρωση. Επειδή τα  εμφυτεύματα τοποθετούνται σε ζωντανό οργανισμό, η πιθανή επίδραση των προϊόντων της διάβρωσης σε αυτόν, όπως και η πιθανή αστοχία των υλικών (π.χ. θραύση), μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές. Τα εμφυτεύματα ζιρκονίας είναι εντελώς απαλλαγμένα από μέταλλο, φιλικά με το ανθρώπινο σώμα. Η ζιρκονία είναι αδρανής, χωρίς ηλεκτρικό φορτίο, και δεν αλληλεπιδρά με άλλα μέταλλα που πιθανόν να υπάρχουν στο στόμα,ακόμη και απομακρυσμένα όπως μια κινητή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό ή ακόμα και ενα σφράγισμα αμαλγάματος ( μαύρο σφράγισμα ).

Η ζιρκονία δεν επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα δηλαδή είναι σαν <αόρατη> για το σώμα. Αυτό το καθιστά υλικό επιλογής ακόμη και για αλλεργικούς ή δυσανεκτικούς ασθενείς.

Δυσκολεύει τα μικρόβια να προσκολληθούν πάνω της και έτσι τα ούλα που  την περιβάλλουν διατηρούν μια καλή υγεία κρατώντας ένα όμορφο ρόδινο χρώμα . 

Το δε οστό κρατάει τις αρχικές του διαστάσεις, ενώ το φαινόμενο της περιεμφυτευματίτιδας δεν έχει παρατηρηθεί στα εν λόγω εμφυτεύματα.

Η αποκατάσταση στα εμφυτεύματα ζιρκονίας που δουλεύουμε γίνεται εξαιρετικά γρήγορα και ανώδυνα. Μια απλή αποτύπωση και κατόπιν η παράδοση της εργασίας είναι η συνήθης διαδικασία. Και αυτό γιατί η αποκατάσταση στα εμφυτεύματα αυτά είναι ότι πιο κοντά στα φυσικά δόντια. Πρόσομοιαζει με την αποκατάσταση σε σπασμένα, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, απλά είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Δηλαδή ένας άξονας από υαλόνημα ο οποίος προσαρμόζεται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο  συγκολλάται στο εμφύτευμα και άμεσα τοποθετείται  και η τελική αποκατάσταση που έχει ήδη γίνει στο εργαστήριο. ‘Ετσι, ο ασθενής γλυτώνει το τρόχισμα,  μια πιθανή αναισθησία και τα πολλαπλά και πολύωρα ραντεβού .

                                                                                                       Η ζιρκονία είναι λευκή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ανεπιθύμητο γκριζάρισμα. Σε συνδυασμό με ατοξικά και ελεύθερα μετάλλων  υλικά αποκατάστασης μπορεί να προσφέρει ένα απαράμιλλο αισθητικά χαμόγελο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it!